DZIAŁANIE 4.2: PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Informujemy, że firma KJ LISTWY S.C., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, zrealizowała projekt pod tytułem „produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie KJ LISTWY S.C.”.

Dotacje UE

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

 • Ideą projektu jest produkcja energii elektrycznej z OZE oraz promocja produkcji czystej energii, co jest zgodne z ponadnarodowymi działaniami na rzecz ochrony klimatu.

  CELE PROJEKTU:
  Lepsze zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa KJ LISTWY S.C.

  PLANOWANE EFEKTY:
  - zwiększona zdolność wytwarzania i zwiększona produkcja energii elektrycznej z instalacji wykorzystujących OZE,
  - spadek emisji gazów cieplarnianych,
  - promocja produkcji czystej energii,
  - zmniejszenie emisji CO2 i emisji pyłu PM10,
  - promocja oszczędnego i efektywnego korzystania z energii jako wzorzec świadomej dbałości o środowisko wśród społeczeństwa, w tym wśród pracowników i użytkowników budynku.

Śledzenie pracy instalacji: