PROGRAM REGIONALNY - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Informujemy, iż firma "KJ Listwy s.c. Krzysztof Jagielski, Edward Moryc" zrealizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


Nr i nazwa projektu 05.09-WND-RPLU.01.03.00-06-091/09
Innowacje i ekologia kluczem do rozwoju firmy KJ Listwy s.c.
Krzysztof Jagielski, Edward Moryc
Nr umowy o dofinansowanie 05.09-UDA-RPLU.01.03.00-06-091/09-0050058
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu 2010-04-15
Nazwa i adres Beneficjenta KJ Listwy s.c. Krzysztof Jagielski, Edward Moryc
Okres sprawozdawczy 01/04/2011 - 31/03/2012
Dotacje UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Ważne informacje i przydatne adresy

 • Punkt informacyjny Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL w Lublinie

  infolinia: 800 888 776
  tel. 81 44 16 750
  e-mail: rpo@lubelskie.pl
  www.rpo.lubelskie.pl
 • Punkt informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

  tel. 81 46 23 831
  tel. 81 46 23 812
  e-mail: lawp@lubelskie.pl
  www.lawp.lubelskie.pl

Przydatne linki:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.mrr.gov.pl
http://ec.europa.eu